2% z daní

Milí rodičia,

aj tento rok Vám zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše združenie – Slovenská rada rodičovských združení – rodičovské združenie pri MŠ

Vďaka vašim 2% v minulom roku mohlo  RZ zakúpiť pre deti našej MŠ:   

  • Nové detské posteľné obliečky na triedy
  • Vyvýšené záhony na pestovateľské práce pre deti všetkých tried

Potrebné tlačivo budete mať k dispozícií v jednotlivých šatniach MŠ, alebo si ho môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v časti : Tlačivá na stiahnutie, prípadne pod oznamom nižšie.

Tento dar vás nič nestojí, daň by inak bola odvedená štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú vašu osobnú pomoc, prejavenie dôvery a podporu pri skvalitňovaní našej výchovno-vzdelávacej práce v prospech našich a vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%!  

V súčasnosti plánujeme ďalšie finančné prostriedky z Vašich darovaných 2% použiť na vybudovanie ,,Prírodnej školičky“, konkrétne na vytvorenie príjemného, ale aj náučného prostredia pre oboznamovanie sa detí s prírodou priamo v našej školskej záhrade.

Inštaláciu už vyrobených vyvýšených detských záhonov plánujeme zrealizovať na záhrade v jarných mesiacoch 2023.                                                                   

Vopred veľmi pekne ĎAKUJEME