2% z daní

Milí rodičia, 

2% – 3% podielu zaplatenej dane z príjmov môžete v roku 2019 za zdaňovacie obdobie 2018 poukázať aj na našu Materskú školu Gemerská 1772, Žilina.

Pomôžte nám tak vytvoriť podnetnejšie a kvalitnejšie prostredie pre vaše deti.

 

Rodičovské združenie pri MŠ je súčasťou Slovenskej rady rodičovských združení a práve pre naše RZ môžete poukázať svoje 2% – 3% zo zaplatenej dane.

Potrebné tlačivo máte k dispozícií v MŠ na jednotlivých šatniach i TU: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2019

Postup:

1. Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane z príjmov

                    spolu s 

2. Potvrdením o zaplatení dane z príjmov za rok 2018,

je potrebné odovzdať do 30.04.2019 na daňový úrad, prípadne na triedach pani učiteľkám.

Po ich zozbieraní budú riaditeľom školy odovzdané na príslušnom daňovom úrade.

 

                                                                                                               Vopred vám veľmi pekne ďakujeme.