2% z daní

Milí rodičia, 

2% – 3% podielu zaplatenej dane z príjmov môžete v roku 2019 za zdaňovacie obdobie 2018 poukázať aj na našu Materskú školu Gemerská 1772, Žilina.

Pomôžte nám tak vytvoriť ...

Čítať ďalej