Deň materských škôl – pozvánka

 

Deň materských škôl na Slovensku – z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Organizuje sa každoročne 4.novembra.

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:  „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia , že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Ďalším dôležitým medzníkom v slovenskom inštitucionálnom predprimárnom vzdelávaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola materská škola zaradená do sústavy škôl.

 

                                                                                                                         POZVÁNKA

Milí rodičia,  pri  príležitosti  Dňa materských škôl,   Vás chceme srdečne pozvať do našej materskej školy – do jednotlivých tried 

                                                                                                  dňa 06.11.2019  v čase od 14,30 hod.

 Pozývame Vás, príďte sa pozrieť, ako Vaše deti trávia dni v materskej škole, v akom prostredí sa deti pohybujú,

akým aktivitám sa venujú, aké netradičné učebné pomôcky pri aktivitách využívajú a môžete si ich spoločne s deťmi aj vyskúšať.

 

                                                                                                                    Pedagogický  kolektív MŠ – Gemerská