Prevádzka počas školských jarných prázdnin.

Milí rodičia,

v dňoch  od 27.02.2023 do  03.03.2023  budú  jarné školské  prázdniny pre  Žilinský  kraj.

Z tohto dôvodu Vás preto žiadame, aby ste pani učiteľkám na triede záväzne nahlásili                  odhlásenie, alebo prihlásenie Vášho dieťaťa na dochádzku a stravu do MŠ počas týchto dní.

Deti, budú potom následne v tieto dni  odhlásené, prípadne prihlásené  na dochádzku a stravu v MŠ.

Prosíme, aby ste tak urobili v termíne: do piatku 17.02.2023.   

O upravenej prevádzke na jednotlivých triedach budete následne informovaní.                                                          

 riad. MŠ