Dôležité oznamy

Milí rodičia,

  • upozorňujeme Vás,   že v stredu   17.02.2021 v čase od 07:30 hod.  do 17:00 hod .podľa oznámenia Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia a.s.

nebude dodávaná na MŠ teplá úžitková voda a  ústredné kúrenie.

Z tohto dôvodu bude musieť byť  v stredu  dňa 17.02.2021 mimoriadne prerušená prevádzka MŠ. Prosíme zabezpečiť  deti na tento deň  !!!!

  • Upozorňujeme na platnosť testov Antig., PCR , po dobu 7 dní . Pri nástupe do MŠ od 15. 02. 2021 , je potrebné opätovné testovanie !!! MOM si sledujte na stránke Mesta Žiliny. V pondelok budete opätovne vypisovať čestné prehlásenia o bezinfekčnosti. Tlačivo si môžete vytlačiť z predchádzajúceho oznamu , alebo bude k dispozícii na šatniach tried .

PREVÁDZKA OD 15.02. 2021 BUDE NA VŠETKÝCH ŠTYROCH TRIEDACH !!!

Deti sa nám doposiaľ držia, rúška zvládajú bez akýchkoľvek problémov , výchovno-vzdelávacie aktivity pokračujú !!!!!!

Veľa zdravia !!!!!!!! Vedenie školy