Dôležitý OZNAM – hlásenie

Milí rodičia ,

na základe aktuálnej situácie Vás žiadame o nahlásenie vášho predbežného

záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ, v prípade otvorenia materskej školy v termíne od 1.06.2020. Deti budú na triede zaraďované podľa

stanovených kritérií . Na jednej triede môže byť zaradených len 15 detí za dodržania daných hygienicko – epidemiologických opatrení .

Nahlásenie prosíme uskutočniť nasledovne :

  1. e-mailovou správou : (áno -máme záujem , súrne potrebujeme , nie – prerušenie môžeme v rodinných podmienkach zvládnuť…… ) na emailovú adresu školy : msgemerska@mail.t-com.sk

2. prípadne telefonicky – na mob. telefón MŠ – 0903 525 205

v termíne do 21.05.2020 do 16.00 hodiny.

Za spoluprácu vopred ďakujeme .

riaditeľstvo školy