Dôležitý oznam

Na základe vydaného  VZN Mesta Žilina č. 25 / 2019 , platného od 1.01.2020,    upozorňujeme rodičov na zmenu výšky

poplatku  na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov ( PZP) .

Poplatok sa upravuje nasledovne:

– zo sumy 17,00 €  na sumu  20,00 €.

Žiadame preto rodičov, o včasnú úpravu a zmenu  zadania trvalých príkazov v bankách

(ešte do konca kalendárneho roka 2019. )

Termín úhrady zostáva nezmenený – do 15. -teho  dňa v mesiaci.

                                                   Vedenie MŠ