Fotogaléria

Aktivity detí

Mikulášske besiedky

Deň matiek

Deň detí

Hudobné koncerty

Výtvarné práce detí

Jesenné aktivity

Pestujeme rastliny

Športujeme

Dopravná výchova

 

Dramatizácie rozprávok

Separujeme

 

Karnevaly

Bádame ,skúmame

Divadlá

Deň otcov

Exkurzie

Poznávame prírodu