Karanténne opatrenie 2.trieda

Milí rodičia 2. triedy,

na základe potvrdenia pozitivity u zamestnanca MŠ riaditeľ školy vydáva po konzultáciii s RÚVZ a súhlasom zriaďovateľa Mesta Žiliny

oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti na

2.triede MŠ v čase od 11.02.2022 do 15.02.2022 ( vrátane )

Prosíme rodičov o dodržiavanie karanténnych opatrení . V prípade výskytu pozitivity u niektorého z detí ,

hlásiť túto skutočnosť riaditeľstvu MŠ a detskému pediatrovi, ktorý bude dohliadať nad karanténnou dieťaťa.

Deti, ktoré prekonali ochorenie COVID -19 a ich rodičia vypísali tlačivo „Oznámenia o výnimke z karantény“ môžu pokračovať v dochádzke do MŠ a budú zaradené na iných triedach .

Prosíme rodičov detí , aby v utorok dňa 15.2. 2022 do 12 .00 hod. nahlásili telefonicky na č. 0903525205

, ktoré deti ešte po karanténe nenastúpia do MŠ.

Nižšie zasielame celé znenie oznámenie riaditeľstva MŠ o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vedenie školy.