Letná prázdninová prevádzka- pokyny

MILÍ RODIČIA ,

na základe Vášho opätovného nahlásenia detí na letnú prázdninovú prevádzku , vám bol oznámený termín prevádzky MŠ počas letných mesiacov :

V mesiaci Júl 2020 ( MŠ bude v prevádzke – celý mesiac ) prevádzka na 1., 2.,3., triede – mimo prevádzky bude 4.trieda ( maliarske a opravárske práce, upratovacie práce po maľovaní, sanita ).

V mesiaci August 2020 ( MŠ bude v prevádzke prvý augustový týždeň) v prevádzke 1., a 2. trieda na prízemí ( mimo prevádzky 3. a 4.trieda -maliarske a opravárske práce, upratovacie práce po opravách a maľovaní )

ĎALŠIE POKYNY :

PLATBY : Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov -PZP – v mesiaci júl 2020 – je 20,00 € , v mesiaci august 2020 – 5,00 € ,platby sa platia obvyklým spôsobom prevodom na číslo účtu MŠ .

STRAVNÉ : Prihlásené deti dostali šeky s vypočítanou výškou poplatku za júl aj august 2020 , ktoré je potrebné uhradiť v termíne do 1.07. 2020 Stravné sa platí obvyklým spôsobom prevodom na účet ŠJ .

UPOZORŇUJEME rodičov , že nahlásenie detí na letnú prevádzku je záväzné . Poplatok za stravu sa bude môcť vrátiť len v prípade, keď dieťa ochorie , na základe lekárskeho potvrdenia. V prvý deň choroby dieťaťa, pokiaľ rodič neodhlási dieťa deň vopred , mu bude obed vydaný v jednorazovom obale pri výdajnom okne na kuchyni v časti hodspodárskeho pavilónu MŠ .

UPOZORŇUJEME rodičov , že naďalej platia prísne hygienicko-epidemiologické pravidlá , zvýšená hygiena, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy , príchod do budovy v rúšku , v budove a ostatných priestoroch sa zdržiavať len na čas nevyhnutný na odprevadenie , resp. prevzatie dieťaťa.

POTREBNÉ PRINIESŤ : V prípade veľmi horúceho letného počasia, deťom zabezpečiť pokrývku hlavy, slnečné okuliare, krém na opaľovanie, uzatvárateľnú označenú fľašu s pitím . Všetky veci detí musia byť vami denne dezinfikované a uložené do skrinky v šatni .

Prípadné dotazy prosíme posielať v SMS správach , prípadne telefonicky na číslo . mob. telefónu MŠ : 0903 525 205

Prajeme Vám krásne prázdniny a dovolenky !!!!! Veľa zdravia !!!!!!

vedenie školy