Letná prevádzka – zmena termínu prihlasovania

Milí rodičia ,

žiadame Vás o nahlásenie záujmu o umiestnenie vašich detí do MŠ počas mesiaca

Júl 2021 – v čase od 1. 07. 2021 do 30.07. 2021

August 2021 –v čase od 2.08. 2021 do 06.08.2021.

váš súrny a záväzný záujem prosíme nahlásiť k zaevidovaniu termínov pani učiteľkám na jednotlivých triedach , prípadne v rámci telefonickej komunikácie – hlásiť SMS v tvare : LETO – Meno dieťaťa, prihlásenie v termíne od – do , mesiac ( príklad : LETO – meno , od 1.07.- do 17.07.2021 – Júl )

Prihlasovanie prosíme uskutočniť v termíne – ZMENA – do 10.06.2021 .

Prevádzka na MŠ bude upravená podľa stavu nahlásených detí. V nasledovných augustových týždňoch bude prevádzka prerušená podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. ( ďalej len “ vyhláška o materskej škole ) ktorá taxatívne určuje prerušenie prevádzky najmenej na tri týždne z dôvodov :

1. potreby dôkladného čistenia všetkých priestorov materskej školy, veľkého upratovania , sanitácie , maľovania priestorov …

2. dôkladnej dezinfekcie všetkých priestorov a hračiek

3. čerpania dovoleniek zamestnancov

Ďalšie bližšie informácie o letnej prevádzke Vám budeme zasielať priebežne, prosíme o pravidelné si sledovanie Web stránky MŠ.

Ďakujeme za súčinnosť . Vedenie školy .