LETNÁ PREVÁDZKA

Milí rodičia ,

na základe nahlásenia vášho záujmu , prerokovania prevádzky so Zriaďovateľom Mestom Žilina a dodržania zákonného stavu prevádzkovania MŠ počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ Gemerská v letných mesiacoch nasledovná :

V mesiaci JÚL 2020 – v čase od 1.07. 2020 do 31.07. 2020 -celý mesiac

V mesiaci AUGUST 2020 – v čase od 3.08. 2020 do 7.08. 2020

Prevádzka MŠ bude v nasledovných augustových týždňoch prerušená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. ( ďalej len vyhláška o materskej škole )

ktorá taxatívne určuje , že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov :

  1. potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy ( napr. veľkého upratovania , sanitácie , maľovania priestorov , upratovania po maľovaní …….)
  2. dezinfekcie prostredia a hračiek
  3. čerpania dovoleniek zamestnancov

Prajeme Vám aj Vašim deťom pekné prázdniny plné slnka, radosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Vedenie školy