Mimoriadne prerušenie prevádzky MŠ

MILÍ RODIČIA,

na základe oznámenia spoločnosti Slovenská distribučná a.s. bude dňa :

15.04. 2021 ( t.j. štvrtok ) v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod .

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny , dodávky tepla UK a teplej vody TUV , vzhľadom na plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy

MIMORIADNE PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ GEMERSKÁ.

Prosíme všetkých rodičov , aby si na tento deň zabezpečili starostlivosť o deti .

Prevádzka MŠ bude ďalej pokračovať v obvyklom režime v piatok 16. 04. 2021 .

ĎAKUJEME VÁM ZA SÚČINNOSŤ . Vedenie školy