Organizačné pokyny k novému šk. roku 2023/2024

MILÍ RODIČIA ,

vítame Vás a vaše deti v novom školskom roku 2023/2024, ktorý začína dňom 4.09.2023. V školskom roku sa i naďalej budeme riadiť pokynmi MŠ SR ,  Zriaďovateľa Mesta Žilina a riaditeľstva MŠ.

Dovoľte nám oboznámiť Vás s nasledovnými organizačnými pokynmi :

PREVÁDZKOVÉ POKYNY :

° Prevádzka celej MŠ je v čase  od 6.30 hod do 16.30 hod. 

Prevádzka na jednotlivých triedach je nasledovná  :

 1.triedaHravé lienočky :  od 7.00  hod  do 15, 40 hod. ( deti 3 ročné )

2.triedaŠantivé motýliky :  od 6.30 hod.  do  16.20 hod .  /zberná a rozchodná trieda !!! / deti 4 ročné

3. trieda – Usilovné včeličky : od 7.15 hod   do   15.40 hod. ( deti 4-5-6 ročné )

4.trieda –  Múdre sovičky : od 7.15 hod    do   15.45  hod . ( deti 5-6 -7 ročné )

° Menné zoznamy detí  zaradených na jednotlivé  triedy  budú pri nástupe zverejnené vo vstupných chodbách  na dverách pri schodištiach   a na vstupných dverách do  jednotlivých tried .

Rodičia ráno  s deťmi vstupujú do šatní svojich  tried  (podľa zaradenia detí v zoznamoch ), nájdu si skrinku podľa mena a značky , vložia do nej osobné veci detí , deti prezlečú a prezujú a odovzdajú pani učiteľkám na triede. V prípade, že rodičia privedú dieťa v čase mimo prevádzky ich triedy ,dovedú, alebo prevezmú si deti na zbernej a rozchodnej 2. triede na prízemí 2.pavilónu.

V pondelok 4.09.2023 budú nové – 3 ročné deti v rámci úspešnej adaptácie v MŠ len do 10.00 hod. , v utorok 5.09.2023 do 12.00 hod. , v stredu 6.09.2023 na celodenný pobyt. Stravovanie prvé dni bude upravené podľa dĺžky pobytu detí , následne už bude celodenné. Ostatné , staršie deti, budú od pondelka na celodennej dochádzke.

Zoznam základných  potrebných vecí  : 

                                            *  prezuvky s pevnou podrážkou, (nie nasúvacie šlapky)

                                            * balíček náhradných vecí ( spodné prádlo, pančušky, tričko….)

                                            * tepláčky, legínky na voľný pohyb detí pri hraní

                                            * pyžama,

* uteráčik – malý detský , s uškom na zavesenie

* dievčatá – hrebeň na zavesenie

 Prosíme všetky osobné veci detí označiť menom, prípadne monogramom !                                           

POVINNOSŤ   RODIČOV :

° Rodič , zákonný zástupca dieťaťa, vypisuje pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné prehlásenie o bezinfekčnosti . Pri nástupe dostanete v euroobale tlačivá, ktoré bude potrebné vypísať a v priebehu 1. septembrového týždňa priniesť pani učiteľkám na triedy.

Ďalšie bližšie pokyny a informácie vám budú podané na 1. plenárnom rodičovskom združení a triednych aktívoch začiatkom mesiaca september 2023.

ODHLASOVANIE ZO STRAVY :

Odhlasovanie zo stravy je možné telefonicky , alebo poslaním SMS správy na mob. číslo MŠ : 0903 525 205, vždy deň vopred do 13.00 hod . V prípade , že k 4. 09.2023 ešte vaše dieťa do MŠ nenastúpi (neskoré dovolenky rodičov , choroba dieťaťa a iné dôvody….. ) odhlasovanie k začiatku školského roka je možné do 31.08. 2023 do 13.00 hod. V správach prosíme uvádzať meno dieťaťa a dátum, na ktorý žiadate stravné odhlásiť. Prosíme o dodržanie týchto termínov !!!!

Prosíme o pravidelné sledovanie správ zverejňovaných na webovej stránke MŠ – www.msgemerska.sk , kde vám budú celoročne prístupné aktuálne informácie.

Prajeme Vám aj vašim deťom úspešný a pokojný nástup a začiatok nového školského roka 2023/2024.

Vedenie školy