Oznam – prevádzka MŠ aktuálne zmeny

Milí rodičia ,

na základe Vášho záväzného nahlásenia záujmu o prevádzku MŠ v dňoch 7.01. – 8.01. 2021 ,Vám oznamujeme , že prevádzka MŠ bude vzhľadom na veľmi nízky počet prihlásených detí v týchto dvoch dňoch P R E R U Š E N Á.

Zároveň Vám oznamujeme , že na základe vyhlásenia MŠ SR budú materské školy otvorené v týždni od 11.01. 2012 do 15.01.2021 len pre deti rodičov, zákonných zástupcov detí pracujúcich v kritických infraštruktúrach ( zdravotníkov, polície, vojakov, hasičov , … )

a rodičov , zákonných zástupcov rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu ( home office ) a musia dochádzať do miesta výkonu práce .( vzhľadom na vážny epidemiologický stav a vydaný zákaz vychádzania. )

Žiadame rodičov , ktorých sa týka daný stav , aby nám nahlásili potrebu nástupu detí od 11.01.- 15.01.2021 formou : sms správy na mobilné číslo MŠ : 0903 525 205 , v termíne do štvrtka 7.01. 2021 do 16.00 hod.

v tvare : meno a priezvisko dieťaťa , nastupuje od 11.01.2021 do MŠ.

Rodičia ostatných detí , ktorí budú s deťmi v domácom prostredí môžu požiadať od 11.01.2021 do 18.01.2021 o platenú pandemickú OČR .

O prevádzke v ďalších týždňoch mesiaca január 2021 Vás budeme informovať predbežne ,vždy podľa aktuálnej situácie.

Prosíme , aby ste si pravidelne sledovali web stránku MŠ , vzhľadom k tomu, že situácia sa môže vzhľadom na daný stav zmeniť aj zo dňa na deň.

Ďakujeme Vám za ústretovosť.

Vedenie školy