OZNAM – Prevádzka MŠ začína 6. 4. 2021

MILÍ RODIČIA,

Oznamujeme Vám , že po Veľkonočných sviatkoch od utorka 6.4.2021

bude prevádzka MŠ Gemerská obnovená.

Žiadame Vás , aby ste nám obratom ešte dnes 31.3.2021 najneskôr do 20.00 hod. záväzne nahlásili potrebu nástupu detí do MŠ . Nahlásenie uskutočníme formou SMS správy na mobilné číslo MŠ: 0903 525205 v tvare : meno dieťaťa, trieda , nastupuje od 6.4. 2021 , prípadne od 7.4.2021 do MŠ .

Pokyny k prevádzke :

  1. Materské školy budú od 6.04. 2021 otvorené na základe rozhodnutia Zriaďovateľa Mesta Žiliny ( zverejnené bude zajtra 1.04.2021)
  2. Deti budú umiestnené na triedach podľa stavu prihlásených detí – prevádzku tried Vám upresníme zajtra .

3. Naďalej bude platiť povinnosť rodičov preukázať sa negatívnym výsledkom testu na COVID nie starším ako 7 dní. ( testovanie vo štvrtok ,v sobotu , v nedeľu sa neuskutočňuje )

4. Povinnosť testovania a preukázania sa negatívnym výsledkom testu

nie starším ako 7 dní platí rovnako aj pre zamestnancov školy a

pedagogických zamestnancov

5. V prípade zmiešaných tried prosíme deťom zabezpečiť do skriniek 2 náhradné rúška v hygienickom obale.

6. Naďalej platia protiepidemiologické pravidlá , vstup do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest – respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk pri

vstupe, v šatni najviac 2 rodičia , zdržiavane sa v šatni len na čas nevyhnutný na prezlečenie dieťaťa.

Tešíme sa , že sa konečne stretneme s detičkami , kamaráti s kamarátmi a prajeme Vám pekné a pokojné prežitie sviatkov jari.