Oznam Školskej jedálne

Milí rodičia,

chceme Vás poprosiť, aby ste si po obedy, v prípade neodhlásenia Vášho dieťaťa v prvý deň vymeškania dochádzky do MŠ nosili k výdajnému okienku ŠJ vlastný obedár.

Za porozumenie ďakujeme.