Oznam -zmena e-mailovej adresy

Milí rodičia ,

oznamujeme vám , že od mesiaca november máme zmenenú

e-mailovú adresu :

msgemerska@gmail.com

Na tejto adrese sme zastihnuteľní a budeme radi prijímať Vaše

dúfame , že pozitívne správy 🙂

Vedenie školy.