Plenárne rodičovské združenie a triedne aktívy

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame dňa 12.09.2023 o 15,30 hod na plenárne RZ, ktoré sa uskutoční

v priestoroch I. triedy.

Po ukončení plenárneho RZ sa následne uskutočnia aj triedne aktívy na jednotlivých triedach.  

                        

Z hygienických dôvodov prosíme všetkých rodičov, aby do tried vstupovali iba s použitím prinesených návlekov!  

                                               Vedenie MŠ  Gemerská