Plenárne ZRŠ a triedne aktívy

                                                                       Milí rodičia,

                                                                        srdečne Vás pozývame na Plenárne ZRŠ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 05.09.2019 o 15,30 hod. v priestoroch 1. triedy MŠ.                                        

 Po ukončení plenárneho ZRŠ sa uskutočnia následne aj triedne aktívy na jednotlivých triedach.

 

Účasť  vzhľadom na zmeny a nové  informácie nutná.                  

                                                                                                                                  Vedenie MŠ Gemerská