Prevádzka MŠ Gemerská od 29.03. – 1.04.2021

MILÍ RODIČIA ,

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v rámci okresu ŽILINA ( čierne pole COVID AUTOMATU ) školy zostávajú od 29.3.-do

1.4.2021 zatvorené . Výučba bude prebiehať len dištančnou formou na základe rozhodnutia miestneho RÚVZ.

Otvorené budú len MŠ a ZŠ pre deti rodičov K R I T I C K E J I N F R A Š T R U K T Ú R Y .

Všetky prvádzkové pokyny MŠ aktuálne platné na tento týždeň platia aj naďalej .

V texte nájdete informácie k aktuálnym opatreniam schváleným Ministerstvom zdravotníctva SR podľa COVID Automatu .

K NAHLIDNUTIU TU :

OPATRENIA REGIONÁLNEJ CHARAKTERISTIKY PLATNÉ od 29.03 – do 4.04. 2021 .