Prevádzka MŠ obnovená od 9.02. 2021

MILÍ RODIČIA ,

po prijatí uznesenia vlády SR , vyhlášky ÚVZ SR , platného rozhodnutia MŠ SR a rozhodnutia Zriaďovateľa Mesta Žiliny, Vám oznamujeme , že prevádzka MŠ je od 9. 02 . 2021

Z N O V U O B N O V E N Á

Nastúpiť môžu všetky deti rodičov , zákonných zástupcov , ktorí splnia stanovené podmienky nástupu detí do MŠ :

1. Rodič ,zákonný zástupca dieťaťa sa preukazuje pri nástupe „Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti „, ktorého súčasťou je súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo vyhlásenia o bezinfekčnosti si môžete stiahnuť priamo tu a predom vypísať , prípadne ho dostanete k vyplneniu ráno pri nástupe do MŠ. Vzor tlačiva nájdete TU :

2. V momentálnej situácii dieťa privádza a odvádza do MŠ zákonný zástupca dieťaťa s platným negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19, nie starším ako 7 dní.

3. Žiadame Vás o dodržiavanie prísnych protiepidemiologických opatrení : vstup v rúškach , dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy ,v šatni sa zdržiavať len na čas nevyhnutný na prezlečenie dieťaťa . Prosíme nezhromažďovať sa v šatni a dodržiavať vzájomné odstupy !!!

4. Nosenie rúšok deťmi v interiéri je nutné, vzhľadom na zvýšenú ochranu detí pred rozširujúcou sa mutáciou britského vírusu , ktorý je pre deti nebezpečný. ( Žiadame preto mať v skrinke 2 náhradné rúška pre deti v hygienicky uzavretom obale. ) O manipulácii s rúškami , budú deti poučené pani učiteľkami.

5. Deti od zajtra 9.02. 2021 nastupujú už priamo do svojich kmeňových tried , sú prihlásené na stravovanie , prevádzka školy je v bežnom režime od 6.30 hod. do 16.30 hod . Zberná a rozchodná trieda sa naďalej nevytvára.

V prípade záujmu vám zasielame link sociálnej poisťovne s usmernením o OČR rodičov od 8.02. 2021.

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c?fbclid=IwAR0B4OceS_zeQ9s5oXaNNl8gW8nG91gK6VfzmINTYJIZzt_Oi8HUSw_CNgk

Prajeme deťom úspešný nástup do MŠ , veľa radosti zo stretnutia s kamarátmi a hlavne veľa , veľa zdravia 🙂

Vedenie školy