Prevádzka MŠ od 11. 01. 2021

Milí rodičia ,

na základe prieskumu , Vášho nahlásenia a potreby umiestniť deti v MŠ Vám oznamujeme nasledovné :

Prevádzka MŠ bude v týždni od 11.01.2021 zabezpečená na jednej triede MŠ pre potreby rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domáceho prostredia.

V prevádzke bude 2. trieda na prízemí 2. pavilónu . Deti budú mať zabezpečené výchovno-vzdelávacie aktivity , stravovanie a všetky ostatné potreby.

Prosíme priniesť deťom 2 náhradné rúška do skrinky v hygienicky čistom a uzavretom obale.

Prevádzka bude v štandardnom čase od 6.30 hod . do 16.30 hod .

Prosíme rodičov , aby dodržiavali prísne protiepidemiologické opatrenia do budovy vstupovali v rúškach a pri vstupe používali dezinfekciu rúk.

Rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ podpisujú v šatniach tried tlačivá “ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti “ , ktorým potvrdzujete ,že vaše dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemáte nariadené karanténne opatrenia …..

Žiadame naďalej o pravidelné sledovanie si Web stránky školy, a prosíme vás o spätnú väzbu a pohotové reakcie na požiadavky školy ( hlásenia , termíny , sms správy ……. ) Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa stav prevádzky môže zmeniť aj zo dňa na deň.

Aktuálne informácie o chode školy v ďalšom týždni mesiaca január od 18.01. 2021 sa dozviete v piatok 15.01. 2021.

Ďakujeme Vám za súčinnosť a spoluprácu a prajeme pevné zdravie Vám aj našim deťom .

Vedenie školy.