Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

Milí rodičia,

na základe Vášho záväzne nahláseného záujmu o dochádzku detí počas

jesenných školských prázdnin, vám oznamujeme nasledovnú

úpravu prevádzky MŠ v týchto dňoch :

Dňa : 28.10.2022 t.j. PIATOK

Prevádzka na 1. triede lienočiek /spojené deti z 1.a 3.tr./

Prevádzka na 2.triede motýlikov /spojené deti z 2. a 4.tr./

Dňa : 31.10.2022 t.j. PONDELOK

Prevádzka bude na 2.triede – motýlikov /spojené všetky deti /

Záväzne prihlásené deti sú prihlásené automaticky aj na stravu. Deti odhlásené v tieto dni, nie je potrebné zo stravy opätovne odhlasovať .

V prípade, že bude nutne potrebné na tieto dni deti ešte odhlásiť, môžete tak urobiť najneskôr do stredy 26.10.2022.

Po tomto termíne už odhlásenie zo stravy nebude možné.

Žiadame o dôsledné dodržanie dochádzky záväzne prihlásených detí !

Opätovný nástup všetkých detí do MŠ bude dňom 3.11. 2022. / t.j. v stredu /

Ďakujeme za ústretovosť a prajeme Vám a deťom pekne prežité jesenné prázdniny.

vedenie školy