Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

                                        OZNAM 

                                    Milí rodičia ,

prevádzka našej MŠ počas jesenných školských prázdnin

bude podľa vášho záväzného nahlásenia upravená nasledovne   :

PONDELOK  29.10.2018.................... prevádzka na  3 triedy

v prevádzke bude  1., 2., a 4. trieda

STREDA  31.10.2018 .......................... prevádzka na 2 triedy

v prevádzke bude 1. a 2. trieda na prízemí

PIATOK  2.11.2018 ........................... ZÁTVOR MŠ 

Prajeme Vám pekne prežité  sviatočné a prázdninové dni .

                                                 VEDENIE  MŠ