Prevádzka MŠ v dňoch 7.01.- 8.01. 2021 – Nahlásenie stavu

Milí rodičia detí prihlásených na dochádzku v dňoch 7.1. – 8.1. 2021,

vzhľadom k tomu , že väčšina detí prihlásených na dochádzku v dňoch 21.12. a 22.12. 2020 nenastúpila , žiadame Vás o záväzné potvrdenie Vášho nástupu, respektíve odhlásenia detí na dni 7. 1. a 8. 1. 2021 podľa vašej momentálnej situácie . Nahlásenie je nutné aj pre potrebu objednania potravín na zabezpečenie stravovania detí.

Záväzné prihlasovanie, odhlasovanie prosíme uskutočniť nasledovným spôsobom : sms správou na mobilné č. MŠ – 0903 525 205 , dňa 4.01.2021 do 13.00 hod . v tvare : meno a priezvisko dieťaťa – potvrdzujem nástup 7.-8. 1.2021 , prípadne : meno a priezvisko dieťaťa- odhlasujem na 7.1-8.1. 2021.

Upozornenie : Keďže deti budú musieť byť z prevádzkových dôvodov na jednej , prípadne dvoch triedach spojené , bude nutné , aby deti mali tieto dva dni rúška aj v interiéri ( potreba pripraviť deťom 2 ks rúšok na výmenu v hygienicky uzavretom obale do skrinky v šatni )

V prípade, že vláda vydá rozhodnutie o uzávere všetkých prevádzok, bude prevádzka MŠ v týchto dňoch bude prerušená.

Žiadame Vás ,aby ste sledovali situáciu a web. stránky školy, na ktorých Vás budeme o akýchkoľvek zmenách a prevádzke MŠ informovať.

( V prípade, že bude na dochádzku prihlásených menej ako 15 detí, bude prevádzka MŠ v zmysle Školského poriadku MŠ Gemerská, prerušená .)

Opätovný nástup všetkých detí na svoje triedy bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie dňa 11.01.2021

Za ústretovosť vopred ďakujeme a prajeme všetkým rodičom aj našim deťom šťastný a pokojný nový rok 2021.

vedenie školy