Prevádzka počas vianočných prázdnin

Milí rodičia,

dovoľte, aby sme Vás upozornili na zmenu prevádzky MŠ počas vianočných sviatkov podľa Vášho záväzného nahlásenia:

21.12.2020Prevádzka na  1.tr.  /spolu nahlásené deti z 1.,2.,3. aj 4.tr./

22.12.2020Prevádzka na 1.tr. /spolu nahlásené deti z 1.,2.,3. aj 4.tr./

23.12.2020 – 5.1.2021 –    Zátvor MŠ

7.1.2020

Prevádzka na  1.tr.  /spolu nahlásené deti z 1. a 3.tr./

Prevádzka na 2.tr.  /spolu nahlásené deti z 2. a 4.tr./ 

8.1.2020

Prevádzka na  1.tr.  /spolu nahlásené deti z 1. a 3.tr./

Prevádzka na 2.tr.  /spolu nahlásené deti z 2. a 4.tr./  

Opätovný nástup všetkých detí do MŠ v priaznivej situácií bude 11.01.2021.

Prajeme krásne

                                  prežitie Vianočných sviatkov,

                                         plné pokoja,

                                                        pohody a porozumenia

kolektív MŠ Gemerská