Prevádzka školy po 2.testovaní

MILÍ RODIČIA ,

OZNAMUJEME VÁM , ŽE MŠ GEMERSKÁ JE PO DRUHOM TESTOVANÍ OD UTORKA 10. 11. 2020 V P R E V Á D Z K E !

Prosíme , aby ste dodržiavali usmernenia Ministerstva školstva SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky a uznesenia vlády SR v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť “ . Naďalej platia pravidlá (viď. usmernenie po 1. testovaní.)

Do budovy , jej vnútorných aj vonkajších prevádzkových priestorov je zakázané vstupovať v období od 9.11.2020 od 05. 00 hod do 15.11.2020 do 1.00 hod.

Zákaz sa nevzťahuje podľa §1 ods. 2 vyhlášky č. 20 /2020 UVZ na osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom RT- PCR testu vykonaným od 7.11.2020 do 8.11.2020, alebo certifikátom MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID -19 vykonaným v čase od 7.11.2020 – do 8.11.2020 na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“

Nevzťahuje sa ani na ďalšie výnimky , ktoré máte zverejnené v pokynoch na vstupoch do budovy stanovené vyhláškou č.20/2020 UVZ.

Rodič, zákonný zástupca dieťaťa sa preukazuje pri nástupe do MŠ v utorok 10.11. 2020 riaditeľovi školy , resp. ním povereným zamestnancom zdravotným certifikátom, resp. iným potvrdením vydaným v čase od 7. – 8. 11. 2020. Taktiež podpisuje vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré budete mať pripravené v šatniach jednotlivých tried .

Prosíme rodičov detí , ktoré sú momentálne v domácom prostredí ,aby deň vopred nahlasovali deti na nástup do MŠ a zároveň na stravovanie, respektíve odhlásili deti na nevyhnutne potrebný čas obvyklým spôsobom telefonicky vždy deň vopred najneskôr do 13.00 hod.

Ďakujeme za ústretovosť .

Vedenie školy.