Prevádzka tried od 6. 04.2021

MILÍ RODIČIA ,

ďakujeme Vám za súčinnosť pri včerajšom nahlasovaní detí na dochádzku do MŠ od dňa 6.4.2021 -respektíve 7.4. 2021. Podľa Vami nahláseného stavu prihlásených detí Vám oznamujeme , že od 6.04. 2021

budú v prevádzke všetky 4 triedy MŠ .

Deti teda prosíme ráno 6.04. 2021 zavádzať už do šatní svojich tried.

Prevádzka tried bude jednotná – od 6.30 hod. – 16.20 hod. – prevádzka celej MŠ od 6.30 – 16.30 hod. Zberné triedy sa nevytvárajú !

Povinné testovanie a preukázanie sa negatívnym výsledkom testovania na COVID si zabezpečujete jednotlivo – Prosíme sledovať stránku Mesta , ktoré rozšírilo odberné miesta aj dni , kedy je možné sa otestovať .!!!!

K nahliadnutiu -Rozhodnutie zriaďovateľa o pokračovaní prevádzky materských aj základných škôl 1.stupňa.

Ešte raz prajeme pekné prežitie veľkonočných sviatkov a tešíme sa na opätovný nástup detí do MŠ . Vedenie školy.