Prvé pokyny pre rodičov detí

MILÍ  RODIČIA , 

 

Začiatok školského roka a nástup detí je v pondelok 2. septembra 2019 . Prevádzka MŠ

je od 6.30 hod do 16.30 hod. Ráno od 6.30 hod do 7.00 hod. sa deti stretnú na 2.tr. na prízemí .

Nové 3 ročné deti budú v prvý deň v rámci úspešnej adaptácie v MŠ od 7.00 do 10.0o hod. ,

po tomto čase si rodičia odvádzajú deti do domáceho prostredia

Deťom 3 ročným je potrebné na prvý deň  priniesť pevnú obuv a  malý uteráčik s uškom na zavesenie,

ostatným starším deťom , ktoré budú v MŠ celodenne aj pyžamu na spanie.

Zoznam ostatných potrebných vecí nájdete  v oznamoch na šatniach  jednotlivých tried.

Zoznamy detí a ich  zaradenie na triedy  nájdete v chodbe na dverách pri vstupe do triednych

pavilónov .

Ostatné pokyny sa dozviete na prvom Plenárnom zasadnutí rodičov v prvom septembrovom týždni.

Presný termín konania zasadnutia Vám bude včas oznámený. ( Potrebné zosúladiť z termínmi zasadaní na ZŠ )

Účasť na zasadnutí je vzhľadom na informovanosť rodičov potrebná. Touto cestou Vás naň srdečne pozývame .

 

            Tešíme sa na úspešnú a ústretovú spoluprácu .                                                                  vedenie školy