Stretnutie detí s MIkulášom a Vianočná besiedka

Milí rodičia, 

dovoľte nám, aby sme Vás upozornili na zmenu   organizácie Mikulášskej besiedky.

Tento školský rok sa uskutoční nasledovne:

 

 

06.12.2018 sa uskutoční STRETNUTIE DETÍ S MIKULÁŠOM

v dopoludňajších hodinách individuálne na triedach.

Deti sa stretnú  s Mikulášom , potešia sa spolu, odnesú si Mikulášsky darček

a peknú spomienku v podobe fotky s Mikulášom.

 

 

 

 

18.12.2018 sa uskutoční Vianočná besiedka, ktorá bude  v popoludňajších hodinách

spolu s rodičmi nasledovne:  o 15,00 hod v I., II., a III. triede,

                                                     o 15,30 hod v IV. triede.

 

Dúfame, že spolu s nami prežijete krásne predvianočné chvíle pri vianočnom stromčeku.

 Určite Vás poteší aj krátky kultúrny program detí, ktorý si pre Vás pripravili.

                                                                                                              Tešíme sa na Vás na Vianočnej besiedke ste srdečne vítaní!