Stretnutie detí s Mikulášom

Milí rodičia,

dňa 05.12.2019 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční stretnutie detí

s MIKULÁŠOM, individuálne na svojich triedach.

Deti sa stretnú s Mikulášom, porozprávajú sa ,

zaspievajú si spolu koledy, spoločne sa aj na

pamiatku odfotografujú spolu s Mikulášom a určite

ich poteší aj darček od Mikuláša.