Upozornenie

Milí rodičia ,

žiadame rodičov detí , ktoré navštevovali materskú školu v prázdninovom mesiaci JÚL a AUGUST 2020 o naplnenie si povinností pri úhrade platieb za prevádzku MŠ a stravu .

Poplatok PZP za mesiac AUGUST 2020 bol stanovený vo výške 5,00 €

Poplatok za stravné je vyčíslený počtom prihlásených a odstravovaných dní

v rámci mesiaca JÚL a AUGUST 2020 .

Poplatky prosíme uhradiť obvyklým spôsobom- prevodom na čísla účtov MŠ a ŠJ v obvyklom termíne do 15.08. 2020 .

Ďakujeme

vedenie školy