Úprava poplatku PZP

                                     

MILÍ RODIČIA ,

vzhľadom k tomu , že v mesiaci december 2022 bude MŠ zatvorená z Rozhodnutia zriaďovateľa

Mesta Žilina  o prerušení prevádzky materskej školy  od 27.12 2022 do 30.12.2022 ,

bude rodičom znížený mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov školy  alikvotnou čiastkou

podľa VZN  Mesta Žiliny  na 16,00 € .

Rodičom detí, ktorí majú v bankách trvalé príkazy a uhradili už čiastku  20,00 €  bude do konca

mesiaca december 2022  na  účet vrátená čiastka  4,00 € .

Rodičia , ktorí ešte mesačný poplatok  neuhradili a nemajú trvalé príkazy prosíme , aby uhradili

mesačný poplatok  PZP za mesiac december 2022  len  vo výške 16,00 €.

                                                                 Ďakujeme