Usmernenie k platbám poplatku PZP za MŠ

MILÍ RODIČIA ,

na základe Vašich dotazov , Vám zasielame USMERNENIE a informácie k platbám príspevku na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ – PZP za mesiace január, február 2021 . Ako sme Vám avizovali v ozname zo dňa 21.januára 2021 – “ zaslané platby za mesiac január – Vám budú zohľadnené v mesiaci február 2021 a individuálne riešené podľa toho , či vaše dieťa v januári navštevovalo, alebo nenavštevovalo MŠ .Budete teda hradiť len alikvotnú časť z pravidelnej 20 ,00 € platby. Zároveň sme Vás vyzvali k pozastaveniu trvalých príkazov v bankách za mesiac FEBRUÁR !!!!

AKÁ JE VÝŠKA PLATBY ZA MESIAC FEBRUÁR 2021 ?

  • Rodičia, ktorých deti chodili do MŠ od 01.02. 2021 hradia za mesiac február 20,00 €.
  • rodičia, ktorých deti nastúpili do MŠ od 09.02.2021 hradia za mesiac február 14 ,00 €.

Tí , ktorí hradili poplatok 20,00 € v mesiaci január a ich deti nechodili do MŠ v januári , platbu za február NEHRADIA !!! ( prechádza im platba z januára )

Tí , ktorí platbu v januári nehradili a chodili do MŠ , budú platiť platbu za január a február podľa stanovenej výšky a dátumu nástupu dieťaťa do MŠ.

Zostatky z platieb , Vám budeme vracať na účty v mesiaci február 2021 podľa výšky vašej úhrady.

V prípade Vášho záujmu Vám bližšie informácie o presnej výške poplatku za mesiace január, február 2021 poskytnú pani učiteľky na triede, ktorým bol prepočet platieb vedením školy poskytnutý .

Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti k platbám , prosíme obráťte sa na vedenie školy.

Ďakujeme Vám Vedenie školy