Usmernenie po celoplošnom testovaní, prevádzka školy

Milí rodičia ,

Oznamujeme Vám , že MŠ Gemerská je po celoplošnom testovaní od utorka 3.11.2020 v prevádzke za dodržiavania nasledovných opatrení podľa usmernenia Ministerstva školsva SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania “ Spoločná zodpovednosť “ v nadväznosti na Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a uznesenia vlády SR č. 693 /2020 zo dňa 1.11.2020 a žiadame Vás o ich dodržiavanie :

  1. V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných aj vonkajších priestorov školy , alebo školského zariadenia až po tom ,ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku. Riaditeľ , alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu, alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

2. V prípade pozitívneho výsledku testu zostáva pozitívne testovaná osoba aj všetky osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti ( deti , partneri , starý rodič ….) v povinnej 10 dňovej izolácii.

3. V prípade, že sa osoba, rodič , zákonný zástupca dieťaťa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu , alebo potvrdením o výnimke v zmysle vyhlášky č.16 , nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. MŠ SR odporúča , aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do MŠ na najbližších 10 kalendárnych dní .

4. Pri návrate do MŠ po viac ako 3 dńoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti , ktoré budete mať pripravené v šatniach jednotlivých tried. Odporúča sa , aby deti do MŠ vodili rodičia , zákonní zástupcovia detí . Všetky ostatné hygienicko-epidemiologické opatrenia platia. Pravidlo R- O- R ( ruky, odstup, rúška. )

Každý rodič , bude kontaktovaný za účelom zistenia predbežného stavu nastúpených detí od utorka 3.11.2020

Dúfame, že aj túto situáciu spoločne zvládneme ! Prajeme Vám Veľa zdravia a síl. !!!!!

Vedenie školy