Voľné pracovné miesto

                              OZNAM

    Riaditeľstvo MŠ Gemerská 1772, Žilina oznamuje 

voľné pracovné miesto na pozíciu :

                               Kuchárka

                   v školskej kuchyni 

Predpokladaný nástup . 2.09.2019

Pracovný čas :  7.00 hod -do 15.00 hod.

Požiadavky :

  • Stredné odborné vzdelanie -odbor kuchár, ( SOU výučný list , prípadne maturita )
  • prax -vítaná , ( 1 rok a viac, prípadne absolvent )
  • spoľahlivosť
  • zodpovednosť ,
  • manuálna zručnosť,
  • samostatnosť,
  • komunikatívnosť,
  • pozitívny prístup k deťom
  • bezúhonnosť

Písomnú žiadosť s krátkym štrukturovaným životopisom prosíme zaslať na adresu

MŠ , prípadne e-mailom v termíne do 26.07. 2019

Adresa :              Materská škola                     e-mail : msgemerska@mail.t-com.sk

Gemerská 1772,

010 08  Žilina                                                          vedenie školy