Výdaj stravy – Zmena termínu

Milí rodičia ,

vzhľadom k tomu , že je narúšaný proces výdaja stravy deťom na triedach ,

pristúpili sme k zmene termínu výdaja stravy nasledovne :

Výdaj sa s platnosťou od piatku 11.11. 2022 bude uskutočňovať

v čase od 10.40 hod. – do 11.00 hod.

len v 1. deň choroby dieťaťa . Upozorňujeme rodičov ,že následne je potrebné dieťa

zo stravy odhlásiť na predpokladanú dobu liečenia dieťaťa. Dieťa poberá stravu , len ak

je prítomné na výchovno- vzdelávacom procese ,preto po ostatné dni neprítomnosti musí

byť zo stravy odhlásené.

Zmena termínov výdaja stravy bude zakomponovaná v školskom poriadku,

oznamoch na triedach aj oznamoch na web stránke školy. V prípade , že rodič do 11.00 hod.

nebude môcť obed dieťaťu prevziať , telefonicky na ( mob. č. školy 0903 525 205 )

oznámi do 11.00 hod .túto skutočnosť a pre obed si príde v daný deň v náhradnom

termíne od 12. 30 hod. – do 12.50.hod. Prosíme o dochvíĺnosť pri dodržiavaní termínov

výdaja stravy.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie školy