Vydávanie rozhodnutí

MILÍ RODIČIA ,

novoprihlásených detí ,

na základe podania vašich žiadostí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Gemerská 1772, Žilina , vám oznamujeme , že na základe uskutočneného zaradenia detí Vám vydáme ROZHODNUTIA O PRIJATÍ, resp. NEPRIJATÍ detí do MŠ.

ROZHODNUTIA budú vydávané v nasledovných termínoch :

V piatok – 11. júna 2021 v čase od 10.00 hod . do 16.00 hod. a v

pondelok 14. júna 2021 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

ROZHODNUTIA si rodičia, zákonní zástupcovia detí prevezmú od riaditeľky školy osobne , a ich prevzatie potvrdia svojim podpisom .

Prosíme o dodržanie nasledovných protiepidemiologických opatrení :

  1. Do priestorov školy vstupovať vchodom v označenej zadnej časti hospodárskeho pavilónu budovy MŠ pri riaditeľni
  2. Vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom
  3. Pri vstupe použiť dezinfekciu rúk
  4. Pripraviť si vlastné pero k podpisovaniu rozhodnutí.

Za vašu súčinnosť vopred ďakujeme .

Riaditeľstvo školy