Zápis detí -aktuálne pokyny

MILÍ RODIČIA ,

vzhľadom na pretrvávajúcu vzniknutú situáciu a prerušenú prevádzku škôl ,vám zasielame aktuálne pokyny k zápisu detí na nový školský rok 2020 / 2021.

Zápis detí sa bude konať v dňoch od 11.05. do 15.05 .2020

Zápis bude bez prítomnosti detí.

Zápis bude možné uskutočniť 3 nasledovnými spôsobmi :

  1. e-mailovou poštou, na e-mail.adresu školy : msgemerska@mail.t-com.sk . Je potrebné stiahnuť si na web stránke školy , prípadne stránke MÚ Žilina , tlačivo žiadosti ,následne ho vyplniť a podpísať oboma rodičmi . V scen. podobe , prípadne prefotené tlačivo zaslať na hore uvedenú e-mailovú adresu školy. E-mailové adresy všetkých materských škôl sú zverejnené na : http://www.zilina.sk/materske-skoly/
  2. zaslaním online žiadosti – vyplnením elektronického formulára zverejneného tu : https://forms.gle/iW6T7gExjAhJyMXA6
  3. osobne – v nevyhnutných prípadoch , je možné priniesť vyplnené a oboma rodičmi podpísané tlačivo žiadosti priamo do MŠ ( Vstup -vchod pri riaditeľni ) Pri osobnom podávaní je nevyhnutné rešpektovať a dodržiavať : a/ Hygienicko-epidemiologické opatrenia: (vstup do budovy len v ochrannom rúšku, v rukaviciach ,vstupovať jednotlivo , pri čakaní dodržiavať odstup 2 m !!! b/ Vymedzené časové rozhranie zápisu v priebehu celého týždňa – od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Platí, že potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ,ktoré je súčasťou žiadosti , sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR pri zasielaní , resp. odovzdávaní žiadostí nebude vyžadovať. Rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa toto potvrdenie predložia dodatočne pri vydávaní rozhodnutí. ( predbežne do 30 dní od podania žiadosti ). V prípade ,že rodič toto potvrdenie do tohto času nepredloží, bude dieťa prijaté do MŠ len na adaptačný pobyt.