Zápis na školský rok 2019/2020

Milí rodičia,
oznamujeme vám, že ZÁPIS DETÍ do všetkých materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne
od 13.mája – do 15. mája 2019.

Podrobné informácie  k  zápisu , ako aj podmienky prijímania detí

nájdete TU → ZÁPIS – Oznam 2019-2020 ffice Word

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

súčasťou ktorej je aj lekárske potvrdenie ,  nájdete v časti tlačivá na stiahnutie,

alebo  TU → Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa_na_predprimárne_vzdelávanie