Zátvor MŠ

Riaditeľka materskej školy Gemerská oznamuje rodičom,že na pokyn Zriaďovateľa Mesta Žilina

v dňoch 12.3.2020 – 13.3. 2020

PRERUŠUJE PREVÁDZKU MATERSKEJ ŠKOLY GEMERSKÁ

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného

ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Prosíme rodičov o predbežné sledovanie web.stránky školy, kde vám

budeme podávať ďalšie aktuálne informácie a pokyny o prevádzke školy.