Zátvor MŠ

Milí rodičia,

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky na základe rozhodnutia

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je

zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým

koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období

od 16. marca 2020 do 27.03.2020 vrátane.

Prosíme Vás o priebežné sledovanie mediálnych správ

a webovej stránky školy z dôvodu ďalších pokynov

v prípade predĺženia doby trvania zátvoru materskej školy.

Riaditeľstvo MŠ