Zmena v testovaní – od 3. 5.2021

MILÍ RODIČIA ,

na základe rozhodnutia MŠ SR , uznesenia vlády SR a výsledkov COVID automatu ( priaznivejšej epidemiologickej situácie ) sa pre červené a ružové okresy , v 1.a 2. stupni varovania uvoľňujú ďalšie opatrenia.

Na základe hore uvedeného s platnosťou od 3.mája 2021 , už nebude povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testov na COVID 19. pri vstupe do škôl.

Táto výnimka platí pre rodičov , zákonných zástupcov detí aj zamestnancov školy .

Rodičia a zamestnanci školy od 3.5.2021 budú predkladať len vyhlásenie o bezinfekčnosti – písomné vyhlásenie o tom , že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú lekárom .

Toto vyhlásenie budete predkladať aj po každom prerušení dochádzky do MŠ na viac ako 3 dni .

Prajeme Vám pekný prvomájový víkend 🙂 Vedenie školy.