Opätovné testovanie

MILÍ RODIČIA ,

kedže epidemiologická situácia žiaľ nie je priaznivejšia, a oblastne spadáme do bordových čísiel COVID semaforu , je nutné opätovné testovanie s platnosťou 7 dní , v prípade , že chceme pokračovať v prevádzke MŠ

od 22.02. 2021 .

Táto povinnosť platí pre rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.

Prosíme , sledujte si ponuku 10 stabilných MOM , na stránke Mesta Žilina , prípadne otvorenie ďalších víkendových odberných miest v rámci Vášho bydliska.

Pri nástupe 22.02. 2021 rodič, zákonný zástupca dieťaťa opätovne

predkladá “ Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti “ ( odovzdávať ho môžete pani učiteľkám na triede .)

Ďakujeme za súčinnosť. Vedenie školy