Oznam – Vydávanie rozhodnutí

OZNAMUJEME  RODIČOM , 

ktorí sa zúčastnili zápisu detí na školský rok 2019/2020 

termíny vydávania Rozhodnutí o prijatí , neprijatí detí na predprimárne 

vzdelávanie .

Rozhodnutia budeme odovzdávať  v dňoch :

 v stredu  12.06.2019

v piatok  14.06. 2019

v čase od 7.00 hod . do 16.00 hod . 

 

Rozhodnutie si rodič , zákonný zástupca dieťaťa , respektíve písomne 

rodičom splnomocnená osoba prevezme osobne a svojim podpisom 

potvrdí prevzatie tlačiva rozhodnutia . 

Vedenie školy