Oznam – Zmena poplatkov ŠJ

MILÍ RODIČIA ,

s účinnosťou od 1.01.2023 dochádza k zmene poplatkov za stravné detí a to nasledovne :

Deti MŠ –

  • obed ……………………………………………………1,20 €
  • desiata……………………………………………….. 0,50 €
  • olovrant……………………………………………… 0,40 €
  • príspevok na režijné náklady ………………. 0,15 €

Celkom zákonný zástupca uhradí dennú stravnú jednotku vo výške 2,25 €

Deti v HN -Hmotnej núdzi

Štátna dotácia bude vo výške ………………….1,30 €

Zákonný zástupca dohradí dennú stravnú jednotku vo výške ………………..0,95 €

Prosíme ,aby ste vzali na vedomie túto stanovenú zmenu poplatkov za stravné.

Vedenie školy.