Plenárne rodičovské združenie, triedne aktívy

Milí rodičia,

oznamujeme Vám  termín plenárneho rodičovského združenia a  triednych  aktívov, kde Vám budú poskytnuté všetky ďalšie organizačné a  prevádzkové  pokyny k novému školskému roku 2022/2023, spolu s ostatnými informáciami týkajúcich sa jednotlivých tried.

Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční   :

                 v  stredu  7. 09. 2022  o  15.30 hodine na 1. triede MŠ

Po ukončení  plenárneho RZ sa následne uskutočnia triedne aktívy na jednotlivých triedach.

Z hygienických dôvodov prosíme všetkých rodičov o vstup do tried  len s použitím prinesených návlekov !!!

Ďakujeme za pochopenie .                                                    Vedenie školy