Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

Oznamujeme rodičom

úpravu prevádzky MŠ   podľa vášho záväzného nahlásenia detí

 na  dochádzku  a stravu v čase  jarných školských prázdnin.

V  čase od 04.03. – do 08.03. 2019

bude v prevádzka MŠ   podľa počtu prihlásených

detí  upravená  nasledovne :

V prevádzke budú  dve triedy : 1. a 2. trieda na

prízemí oboch pavilónov. 

 

Prosíme o dodržanie dochádzky záväzne prihlásených detí. 

riaditeľka MŠ